Medlemsportal

Idrettslag, foreninger og medlemsorganisasjoner trenger en felles møteplass på nettet. Her kommer medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, foreldre og familie for å finne informasjon om klubbaktiviteter, leirer, kurs, trening eller kamper.

Med informative og oversiktlige nettsider kan store og små organisasjoner dramatisk forbedre kommunikasjonen internt og eksternt. Gode nettsider gjør det enklere å bli – og være – medlem, og kan også gi organisasjonen helt nye inntektsmuligheter.

  • Gjør tilgjengelig informasjon for medlemmer, foreldre og andre
  • Kommuniser raskt og effektivt med medlemmer og tillitsvalgte via epost og SMS
  • Gi bedre medlemsservice og spar administrative ressurser

Meny